PICKING, PACKING PER RADIOFREQÜÈNCIA (RF)

Un dels nostres punts forts que ens diferencia clarament dels nostres competidors és l’experiència en el Picking, acostumats a treballar amb múltiples clients, adaptant-nos a les seves necessitats, contemplant el tractament de Lots, Caducitats, FIFO, etc. Des de l’any 2008 el Picking i Packing es realitza mitjançant terminals de Radiofreqüència, els quals ens permeten una gran fiabilitat i precisió en el maneig de milers de referències i la localització amb un sistema automàtic de Reaprovisionament.

Close Menu