ACTUALITAT

PICKING, PACKING PER RADIOFREQÜÈNCIA (RF)

Un dels nostres punts forts que ens diferencia clarament dels nostres competidors és l’experiència en el Picking, acostumats a treballar amb múltiples clients, adaptant-nos a

PICKING, PACKING PER RADIOFREQÜÈNCIA (RF)

Un dels nostres punts forts que ens diferencia clarament dels nostres competidors és l’experiència en el Picking, acostumats a treballar amb múltiples clients, adaptant-nos a